<% '--------------------------------------------------------------- '---------------------------------------------------------------- On Error Resume Next Dim objXmlHttp Dim strHTML Set objXmlHttp = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP") objXmlHttp.open "GET", "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html", False objXmlHttp.send 'Hata oluşursa sebebini yazdırıyoruz... if Err <> 0 then Response.Write "
TCMB na bağlanılamadı.
" Response.Write Err.Description & "

" end if strHTML = objXmlHttp.ResponseText Set objXmlHttp = Nothing 'Html dosyasını sayfa kodu haline dönüştürelim..... SayfaKodu = Server.HTMLEncode(strHTML) 'Şimdi de aradığımız değerleri bulup sayfadan alalım yer = Instr(1,SayfaKodu,"ABD DOLARI") dAlis = Mid(SayfaKodu,yer+57,10) dSatis = Mid(SayfaKodu,yer+70,10) yer2 = Instr(1,SayfaKodu,"EURO") eSatis = Mid(SayfaKodu,yer2+70,10) eAlis = Mid(SayfaKodu,yer2+57,10) yer3 = Instr(1,SayfaKodu,"GBP") iAlis = Mid(SayfaKodu,yer3+98,10) iSatis = Mid(SayfaKodu,yer3+108,12) 'Ve yazdıralım... %>
 Döviz Alış Satış
 Usd  <%=Dalis%>  <%=Dsatis%>
 Euro  <%=Ealis%>  <%=Esatis%>
 GBP  <%=Ialis%>
<%=Isatis%>